Các thuật ngữ cần biết trong thị trường chứng khoán phái sinh - DOBF